"MijnNettoPensioen" wordt vernieuwd.

Geachte gebruiker van MijnNettoPensioen,

Pardon Consult, de maker van de MijnNettoPensioen, heeft deze website tijdelijk buiten werking gezet.
De berekeningen van MijnNettoPensioen zijn door de recente ontwikkelingen rondom de AOW-leeftijd, de invloed die dit zal hebben op de aanvullende pensioenen en de mogelijke kortingen op pensioenen niet meer betrouwbaar genoeg.
Pardon Consult gaat MijnNettoPensioen aanpassen aan de nieuwe situatie.
We hopen u binnenkort weer terug te zien op de vernieuwde MijnNettoPensioen.

Met vriendelijke groet,
Pardon Consult